Bicameralisme Tweekamerstelsel Vroeger en Nu: Handelingen van de Internationale Conferentie ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in de Nederlanden

Blom, H. Bicameralisme Tweekamerstelsel Vroeger En Nu: Handelingen Van De Internationale Conferentie Ter Gelegenheid Van Het 175-Jarig Bestaan Van De Eerste Kamer Der Staten-Generaal in De Nederlanden. Sdu Uitgeverij Koninginnegracht: Gravenhage, 1992.